Chiêu Sinh

Liên kết

Hợp tác và Chiến lược

VOV.Alert

Chờ duyệt (0)
Close

Tin hoạt động

 • http://fileserver.buh.edu.vn/TTDTTCNH/2017/04/6__gd0-17_02_16_742.png?width=160&height=120&mode=crop&anchor=topcenter

  GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG

  Ngày đăng: 28/02/2017

  “Bạn” đang hoặc sắp là GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG , “bạn” đã bao giờ tự hỏi,“Điều kiện cần và đủ để trở thành một GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG chuyên nghiệp là gì? Và làm thế nào để trở thành một GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG  chuyên nghiệp?”  Nếu “bạn” muốn tìm câu trả lời hãy tham dự chương trình đào tạo “Giao dịch viên ngân hàng” của CETRO-BUH....

 • http://fileserver.buh.edu.vn/TTDTTCNH/2017/04/1_hd0-16_09_49_780.png?width=160&height=120&mode=crop&anchor=topcenter

  NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI - KG: 05-06/04/2017 (246-357)

  Ngày đăng: 28/02/2017

  Trong xu thế cạnh tranh ngày càng cao về cơ hội việc làm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng; Bạn đang và sẽ là CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG, cần làm gì để tạo nên sự khác biệt giữa mình với các chuyên viên/ ứng viên khác? và để tạo nên sự khác biệt đó cần phải trau dồi phẩm chất, kiến thức, kỹ năng gì?...

 • http://fileserver.buh.edu.vn/TTDTTCNH/2017/02/6__giao_dich_vien_ngan_hang1-15_11_02_554.png?width=160&height=120&mode=crop&anchor=topcenter

  GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG

  Ngày đăng: 28/02/2017

  “Bạn” đang hoặc sắp là giao dịch viên ngân hàng, “bạn” đã bao giờ tự hỏi “Điều kiện cần và đủ để trở thành một giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp là gì? và làm thế nào để trở thành một giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp?” ...

 • http://fileserver.buh.edu.vn/TTDTTCNH/2016/07/standy_viet_cv-13_06_41_687.jpg?width=160&height=120&mode=crop&anchor=topcenter
 • http://fileserver.buh.edu.vn/TTDTTCNH/2016/07/ketoantruong-13_01_52_291.jpg?width=160&height=120&mode=crop&anchor=topcenter

Bản quyền © 2014 Trung tâm Đào tạo Tài chính - Ngân hàng

Cơ sở 1 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM Tel: (08) 38 216 096

Cơ sở 2 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức TP.HCM Tel: (08) 38216097