Chiêu Sinh

Liên kết

Hợp tác và Chiến lược

VOV.Alert

Chờ duyệt (0)
Close

Tin hoạt động

GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG

17:11 28/02/2017

“Bạn” đang hoặc sắp là GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG , “bạn” đã bao giờ tự hỏi,“Điều kiện cần và đủ để trở thành một GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG chuyên nghiệp là gì? Và làm thế nào để trở thành một GIAO DỊCH VIÊN NGÂN HÀNG  chuyên nghiệp?”  Nếu “bạn” muốn tìm câu trả lời hãy tham dự chương trình đào tạo “Giao dịch viên ngân hàng” của CETRO-BUH.
Đăng ký  ONLINE : https://goo.gl/forms/9zBjIMRtiBIaYWj63

 

NỘP PHÍ TẠI: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CETROB)

[A1]: 39 Hàm Nghi, Quận 1                                         [T1]: (08) 38 216 096

[A2]: Nhà Hiệu Bộ 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức       [T2]: (08) 38 962 082

[E]: cetrob@buh.edu.vn          [W] buh.edu.vn;    ttdttcnh.buh.edu.vn

[H]: 0966 368 963 (Ms Yên)

Đăng ký  ONLINE : https://goo.gl/forms/9zBjIMRtiBIaYWj63

 

NỘP PHÍ TẠI: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CETROB)

[A1]: 39 Hàm Nghi, Quận 1                                    [T1]: (08) 38 216 096

[A2]: Nhà Hiệu Bộ 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức       [T2]: (08) 38 962 082

[E]: cetrob@buh.edu.vn          [W] buh.edu.vn;    ttdttcnh.buh.edu.vn

[H]: 0966 368 963 (Ms Yên)


Đăng ký  ONLINE : https://goo.gl/forms/9zBjIMRtiBIaYWj63

 

NỘP PHÍ TẠI: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CETROB)

[A1]: 39 Hàm Nghi, Quận 1                                    [T1]: (08) 38 216 096

[A2]: Nhà Hiệu Bộ 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức       [T2]: (08) 38 962 082

[E]: cetrob@buh.edu.vn          [W] buh.edu.vn;    ttdttcnh.buh.edu.vn

[H]: 0966 368 963 (Ms Yên)


Đăng ký  ONLINE : https://goo.gl/forms/9zBjIMRtiBIaYWj63

 

NỘP PHÍ TẠI: 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (CETROB)

[A1]: 39 Hàm Nghi, Quận 1                                    [T1]: (08) 38 216 096

[A2]: Nhà Hiệu Bộ 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức       [T2]: (08) 38 962 082

[E]: cetrob@buh.edu.vn          [W] buh.edu.vn;    ttdttcnh.buh.edu.vn

[H]: 0966 368 963 (Ms Yên)


Bản quyền © 2014 Trung tâm Đào tạo Tài chính - Ngân hàng

Cơ sở 1 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM Tel: (08) 38 216 096

Cơ sở 2 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức TP.HCM Tel: (08) 38216097