Chiêu Sinh

Liên kết

Hợp tác và Chiến lược

VOV.Alert

Chờ duyệt (0)
Close

Tin hoạt động

NV PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - KG:

17:14 28/02/2017

Dù “bạn” là ai; người đang hoặc sẽ là nhà quản trị tài chính, chủ sở hữu, chủ nợ, chuyên viên tài chính của doanh nghiệp; các quyết định tài chính/đầu tư của “bạn” luôn cần thông tin về tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc xử lý dữ liệu từ các báo cáo tài chính để chúng trở thành thông tin hữu ích, phục vụ cho việc ra quyết định không phải ai cũng thực hiện được, đặc biệt là trong điều kiện thông tin bất cân xứng. Những nhà tài chính/đầu tư “giỏi” là người biết “chắt lọc” thông tin từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Phân tích tài chính doanh nghiệp không chỉ đòi hỏi phải có kỹ thuật, mà còn đòi hỏi phải có nghệ thuật; xuất phát từ yêu cầu thực tế đó CETROB đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo “Phân tích tài chính doanh nghiệp”. Chương trình đào tạo này, không những giúp người học nắm vững kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp, mà còn giúp người học nâng cao khả năng xử lý các tình huống trong điều kiện thông tin bất cân xứng.          


Bản quyền © 2014 Trung tâm Đào tạo Tài chính - Ngân hàng

Cơ sở 1 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM Tel: (08) 38 216 096

Cơ sở 2 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức TP.HCM Tel: (08) 38216097