Chiêu Sinh

Liên kết

Hợp tác và Chiến lược

VOV.Alert

Chờ duyệt (0)
Close

Tin hoạt động

THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

17:15 28/02/2017

Thẩm định giá tài sản bảo đảm ngày càng có vai trò quan trọng đối với hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Tuy nhiên, thẩm định giá tài sản bảo đảm là công việc phức tạp, bởi người thẩm định giá ngoài việc phải nắm vững nguyên tắc, các quy định pháp lý có liên quan, người thẩm định giá phải có khả năng thu thập, xử lý thông tin và tinh thông phương pháp. Vì vậy, thẩm định giá tài sản bảo đảm đòi hỏi phải được thực hiện bởi các chuyên viên chuyên nghiệp.        

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của nghề thẩm định giá tài sản bảo đảm; CETROB đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai chương trình đào tạo “Thẩm định giá tài sản bảo đảm”. Chương trình đào tạo này, không những giúp người học nắm vững nguyên tắc, quy trình thẩm định giá, mà còn giúp người học nâng cao kỹ năng thẩm định giá đối với nhiều loại tài sản khác nhau.       


Bản quyền © 2014 Trung tâm Đào tạo Tài chính - Ngân hàng

Cơ sở 1 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP HCM Tel: (08) 38 216 096

Cơ sở 2 56 Hoàng Diệu 2, Q.Thủ Đức TP.HCM Tel: (08) 38216097